Trong vài thập kỷ qua, những công ty đã dùng phần mềm tự động hóa buôn bán sáng tạo để đạt được hiệu quả hoạt động, nâng cao năng suất và đạt được lợi nhuận. Để đạt được điều này, các công ty cần tự động hóa và hợp lý hóa hoạt động của mình qua những phòng ban và chức năng khác nhau như nguồn vốn, kế toán, nhân sự, phân phối, điều hành nguyên liệu, quản lý chất lượng, cung ứng và bán hàng; hay nhắc phương pháp khác là dùng hệ thống ERP trong chuỗi cung ứng của mình.

Vậy chuỗi cung cấp là gì?
Hệ sinh thái chuỗi phân phối thường bao gồm những nhà cung cấp, dịch vụ, nhà phân phối, nhà bán buôn và khách hàng. 1 hệ thống ERP quan tâm tới các góc cạnh vật lý của nguồn cung bao gồm lưu trữ và chuyên chở và góc cạnh thị trường của việc điều hành hiệu quả nhu cầu và cung cấp để tạo ra nhu cầu của quý khách. Hệ thống ERP giàu tính năng khiến nâng cao giá trị cho rất nhiều chuỗi kể từ mua tìm nguyên liệu tới phân phối sản phẩm của quý khách. Một giải pháp ERP hiệu quả phối hợp và tích hợp ba luồng chính: luồng nguyên liệu, luồng thông tin và luồng tài chính.
1. Với việc chuẩn bị nhu cầu và kế hoạch
một hệ thống ERP dành cho điều hành chuỗi cung ứng sở hữu thể tự động tạo ra nhu cầu khi nhận được đơn đặt hàng. ERP mang thể hợp lý hóa điều hành chuỗi cung cấp bằng cách tạo lập kế hoạch công tác hiệu quả. Cho nên, các giám sát viên mang thể biết chỉ cần khoảng thực các tài nguyên nào đang được tiêu thụ và tài nguyên nào được dùng. Điều này giúp họ lên kế hoạch ngày giao sản phẩm. Cung cấp xuất sắc nên khởi đầu khi hàng tồn kho và vật liệu hồ hết. Hệ thống ERP đảm bảo rằng những chính sách phân phối thích hợp mang nhu cầu, việc bổ sung được thực hiện đúng thời điểm và hàng tồn kho bị nghiêng.
2. Sở hữu việc xuất nhập hàng hóa
từ việc xử lý tài nguyên sản xuất và kho đến quản lý giai đoạn vận tải và thực hiện, hệ thống ERP đảm nhận gần như các nhân tố của chuỗi sản xuất. Một số tác vụ tay chân như giao thiệp mang nhà sản xuất và nhà sản xuất và theo dõi thông báo giao thông với thể tiện dụng được tự động hóa có ERP.
>>> Tìm hiêu: phần mềm quản lý nhân sự
3. Có công đoạn sản xuất
Để chuẩn bị cung ứng, hệ thống ERP tính toán nguyên vật liệu cho từng sản phẩm, tất nhiên đó là định giá để phục vụ dự trù kinh phí phân phối. Sau lúc bắt đầu cung ứng, phần đông những hồ sơ cho máy móc và tài nguyên lao động được tạo và cập nhật theo thời kì thực. Gần như những tài liệu chuyển vận được ghi lại duyệt hệ thống ERP để quản lý chuỗi cung ứng thích hợp, cái bỏ các lỗi do thứ tự thủ công. Hệ thống sở hữu thể đảm bảo rằng các sản phẩm được gửi đi chỉ mất khoảng với thể được giao vào ngày đáo hạn.
>>> Xem thêm: phần mềm quản trị doanh nghiệp
4. Với việc quản lý lô hàng
khi mặt hàng đã được chuyển đi, phần mềm ERP sở hữu thể tạo một hóa đơn cuối cùng phải được gửi cho người dùng. Một hệ thống ERP giúp duy trì một kho lưu trữ trọng tâm cho các lô hàng của khách hàng và đa số các chi tiết giao hàng để đảm bảo rằng những mặt hàng được giao đúng hạn. Hơn nữa, những chức năng trong hệ thống giúp quyết định các cách đóng gói và đặt chỉ tiêu rà soát chất lượng cho cả gói bên trong và bên ngoài. Với sự trợ giúp của hệ thống ERP, các công ty sở hữu thể giải quyết xung đột tài nguyên trong danh sách nhiệm vụ.