Những con gà dưới mạng của gà điều chân trắng ở đây mình chỉ nói tên ra chứ không để hình củ thể như trên, chắc các bạn cũng biết rồi đi đa ga campuchia. Thua gà điều chân trắng là gà chuối chân trắng hoắc chân xanh, gà que, gà ô các màu chân, gà điều chân xanh, điều bông chân xanh, gà xám vàng chân vàng, gà xám chân xanh hoắc chân trắng, gà vàng chân xanh hoắc chân trắng để da ga cua sat.


Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.