Du lịch tỉnh An Giang là một dạng hoạt động của dân cư trong thời gian rỗi liên quan với sự vận chuyển và lưu lại tạm thời bên ngoài nơi cư trú thường xuyên nhằm nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, Hỗ trợ phát triển thể chất và tinh thần, nâng cao trình độ nhận thức – văn hóa hoặc thể thao, kèm theo việc tiêu thụ những giá trị về tự nhiên, kinh tế và văn hóa (I.I.Pirôgionic, 1985)”.
Các thành tố cấu thành du lịch trên địa bàn An Giang gồm 4 nhóm:
+ Khách du lịch tỉnh An Giang (tourist)
+Công việc kinh doanh du lịch trên địa bàn An Giang (Busineses).
+Chính phủ và chính quyền địa phương (Government)
+Cộng đồng dân cư (Communnity)
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN AN GIANG
Theo Pháp Lệnh du lịch trên địa bàn An Giang Việt Nam (2/1999), được Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội thông qua, có thể rút các khái niệm như sau:
 du lịch tỉnh An Giang: là hoạt động của con người ở ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định. Xem những khu vui chơi ở An Giang để thấy được sự đầu tư và hỗ trợ phát triển du lịch của Tỉnh.
 Khách du lịch trên địa bàn An Giang: là người đi du lịch tỉnh An Giang hoặc kết hợp đi du lịch trên địa bàn An Giang, trừ trường hợp đi học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập từ nơi khác. Khách du lịch tỉnh An Giang gồm có khách du lịch trên địa bàn An Giang quốc tế và khách du lịch tỉnh An Giang trong nước. khách du lịch tỉnh An Giang quốc tế là công dân của một nước đến du lịch một nước khác; khách du lịch trên địa bàn An Giang trong nước là công dân của một nước đi du lịch tỉnh An Giang trên phạm vi nước đó.
 Nói cách khác, khách du lịch trên địa bàn An Giang đến một nơi nào đó, họ chi tiêu hết bao nhiêu thì đó chính là doanh thu du lịch trên địa bàn An Giang.
 Cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn An Giang: là cơ sở kinh doanh buồng, giường và các dịch vụ khác phục vụ du lịch trên địa bàn An Giang. Cơ sở lưu trú du lịch tỉnh An Giang gồm khách sạn, làng du lịch trên địa bàn An Giang, biệt thự, căn hộ, lều bãi cắm trại cho thuê, trong đó khách sạn là cơ sở lưu trú du lịch tỉnh An Giang chủ yếu.
 Tài nguyên du lịch tỉnh An Giang: là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách mạng, giá trị nhân văn, công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch trên địa bàn An Giang; là yếu tố cơ bản để hình thành các điểm du lịch tỉnh An Giang, khu du lịch tỉnh An Giang nhằm tạo sự hấp dẫn du lịch tỉnh An Giang.
 Cụm du lịch tỉnh An Giang: là nơi tập trung nhiều loại tài nguyên với một tập hợp các điểm du lịch trên địa bàn An Giang trên một lãnh thổ, trong đó hạt nhân của nó là một hoặc vài điểm du lịch trên địa bàn An Giang có giá trị thu hút khách cao (dưới dạng khai thác hoặc dưới dạng tiềm năng).
 Điểm du lịch tỉnh An Giang: là nơi có tài nguyên du lịch trên địa bàn An Giang hấp dẫn, có khả năng thu hút khách du lịch.


 Tuyến du lịch trên địa bàn An Giang: là lộ trình nối các điểm du lịch tỉnh An Giang, khu du lịch trên địa bàn An Giang khác nhau. Mỗi hoạt động khi đến du lịch Núi Cấm An Giang nói riêng hay viếng thăm các di tích lịch sử, chùa chiền đều được kết nối hạ tầng bền vững.
 Khu du lịch trên địa bàn An Giang: là nơi có tài nguyên du lịch tỉnh An Giang với ưu thế nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, được quy hoạch, đầu tư Cải tiến nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách du lịch trên địa bàn An Giang,
đem lại hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường.